Aanmelden en inschrijven

Om aan te kunnen melden voor een plaats in het buitengewoon onderwijs moet de leerling een verslag buitengewoon onderwijs van het CLB hebben. Zonder dit verslag kan onze school de leerling niet inschrijven.

Ga tijdig in overleg met de huidige school en het CLB indien een overschakeling naar het buitengewoon onderwijs gewenst is. 


Aanmeldingsprocedure volgend schooljaar (2023-2024)Aanmeldingen voor het volgende schooljaar verlopen via een officiële aanmeldingsprocedure. 


Data  van inschrijving:

  • 17 april tot 28 april online aanmelden via aanmeldingsformulier
  • 2 mei tot 5 mei rangschikken van aanmeldingen
  • 9 mei tot 31 mei inschrijven van gunstig gerangschikte leerlingen
  • na 19 juni vrije inschrijving voor plaatsen die eventueel nog open zijn.Neem contact op met de verantwoordelijke van de betreffende opleidingsvorm. Zij kunnen informatie geven over de beschikbare plaatsen. 


contact OV4: info-ov4@hetkasteelpark.be  

contact OV1: info-ov1@hetkasteelpark.be