D-Finaliteit  (Doorstroom)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische als in een professionele bachelor aan een hogeschool. Na het 6e middelbaar behalen de leerlingen  een onderwijskwalificatie 4 (OK4), het toegangsticket tot het hoger onderwijs.


Deze studierichtingen combineren een breed theoretisch kader met praktijk binnen ICT en bieden een brede algemene vorming aan. De leerlingen zijn in staat om logisch te redeneren, ze kunnen verbanden leggen tussen verschillende leerstofinhouden en ze kunnen goed zelfstandig werken.1ste graad1A

2A - basisopties Economie & organisatie en  Maatschappij & welzijn

2de graadStudiegebied economie en organisatie: Bedrijfswetenschappen (doorstroom)

3de graadStudiegebied STEM: Informatie- en communicatiewetenschappen (doorstroom)
Specifiek voor deze afstudeerrichting:


Uitgebreid pakket informaticawetenschappen:

  • algoritmen en programmeren
  • modelleren en simuleren
  • softwareontwikkeling
  • informatie- en databeheer
  • datacommunicatie
  • computer- en netwerkarchitectuur


Kortom: je leert een computer en netwerk van binnen en van buiten kennen. Daarnaast krijg je ook de nodige vaardigheden aangeleerd om algoritmisch te denken, programmeren en software te ontwikkelen. Als je interesse hebt in ICT, dan is dit de richting voor jou!