Digisprong OV1

Met de 'digisprong' wil de overheid de digitalisering van het onderwijs bevorderen.
Als school hebben we even gewacht om van start te gaan met de digisprong binnen OV1 aangezien de middelen hiervoor op zich hebben laten wachten. 


De digitale toepassingen in de maatschappij evolueren snel. Meer en meer maken de overheid en bedrijven gebruik van een digitale omgeving voor hun dienstverlening. Om onze leerlingen te ondersteunen in de nodige digitale vaardigheden zullen we de volgende jaren meer en meer inzetten op de digitale omgeving op school.  


Binnen OV1 zetten we de digisprong volledig in binnen de school.  We zetten tijdens de lessen extra in op het versterken van de digitale vaardigheden. Dit zullen we doen op 2 manieren:

  • enkele vaste laptops in de klas die ten alle tijden kunnen gebruikt worden tijdens de les
  • uitleensysteem met 16 laptops of tablets voor specifieke lessen.Leerkrachten kunnen voor hun les voor elke leerling van de klas dezelfde laptop ontlenen. Deze laptop zullen voorzien zijn van de meest recente software. Indien het lesonderwerp zich meer leent tot het gebruik van een tablet dan kan de leerkracht kiezen om tablets te ontlenen. Met 16 toestellen kunnen er steeds twee klassen tegelijk voorzien van dezelfde toestellen.


Als school blijven we verder inzetten op ICT vlak. We blijven uren technische-ICT voorzien, dit is nodig zodat het netwerk en de toestellen goed onderhouden kunnen worden. We kunnen op deze manier ook snel inspelen op technische problemen.

Verder voorzien we in extra uren pedagogisch-ICT. Deze uren zetten we in om sneller te kunnen inspelen op vragen van leerlingen en leerkrachten ivm het gebruik van de computer of de toestellen. We gaan ook opzoek naar nieuwe toepassingen die bruikbaar zijn om onze leerlingen nog beter te ondersteunen.