Studieaanbod

De school heeft zich de maatschappelijke verantwoordelijkheid voorgenomen om onderwijs en begeleiding te verstrekken aan die leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9) of een neuro-motorische beperking (type 4) met een (rand-)normale begaafdheid, binnen de voorgeschreven contexten opleidingsvorm 4 en opleidingsvorm 1.


We hebben voor élke jongere aandacht voor een aanpak op maat, los van type, los van OV ...