Alle vragen ivm garantie en service

Hoe gebeurt de levering van de laptop?

De levering wordt georganiseerd door de school. In de eerste weken van het schooljaar zullen de toestellen, na het ondertekenen en indienen van de gebruikersovereenkomst, worden verdeeld. We voorzien begeleiding na ontvangst, tijdens de eerste setup van het toestel.


Wat valt onder de garantie?

De garantie dekt alle problemen waarbij het toestel niet goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel.


Wat bij technische problemen binnen de garantie?

De leerling neemt via smartschool contact op met Mr. Cools. De reparatie wordt door de eigen ICT-dienst of de leverancier uitgevoerd conform de voorwaarden van het contract die de school heeft afgesloten. Als school trachten we zo snel mogelijk een vervangtoestel te voorzien. We trachten er voor te zorgen dat de leerling op elk moment over een toestel beschikt.


Het is de leerling niet toegestaan zelf herstellingen, aanpassingen of andere onderhoudswerkzaamheden aan het toestel uit te voeren, of anderen dan de school of de leverancier daarvoor in te schakelen. 


Wat bij problemen met het toestel die buiten de klassieke garantie vallen?

Hieronder vallen: schermbreuk, vloeistofschade en beschadiging van de behuizing. De herstelling gebeurt tegen een forfaitair bedrag van 39 euro, tenzij de herstelkost lager is dan dit bedrag (dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend). 


Wat als een (mede)leerling schade aan een laptop aanbrengt?

Net zoals bij alle andere schadegevallen zal de verantwoordelijkheid bij de persoon liggen die de schade toebrengt. Schade veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid, opzet en bewuste roekeloosheid van de leerling komt volledig voor rekening van de leerling.


Wat bij een defect tijdens de schoolvakanties?

Bij problemen met een laptop in de vakantieperiodes neem je rechtstreeks contact op met het servicepunt van Signpost. 

Je kan de helpdesk van Signpost telefonisch bereiken tussen 9 u. en 17 u. via het nummer +32 (0)9 277 97 38 of per mail via info@signpost.be. 


Wat gebeurt er met de persoonlijke data van de leerling als het toestel wordt hersteld? Hoe werkt de back-up?

Om de schooldata veilig te bewaren, wordt alles in OneDrive (in de cloud) bewaard. Alle bestanden worden automatisch gesynchroniseerd. Er staat tegelijk een kopie op de harde schijf van de laptop, zodat de leerling ook steeds offline kan verder werken. De leerling hoeft deze data dus niet extra te back-uppen.


Wij leren de leerlingen om met dit systeem te werken. Bewaren ze bestanden buiten dit systeem om (persoonlijke data), dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Ook voor persoonlijke data raden we een opslag in de cloud aan (eigen OneDrive, googledrive, ....) Wanneer een herinstallatie nodig is, worden deze persoonlijke gegevens verwijderd. Van deze data maakt de leerling dus best wel een back-up.


De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die een leerling kwijtspeelt. 


Wat bij diefstal van een laptop?

Er is een diefstalverzekering inbegrepen, louter voor diefstal buiten het schooldomein. Het moet gaan over een diefstal met braak of onder bedreiging. Ook moeten ouders over een aangifte van de politie beschikken om van deze garantie te genieten. De franchise bedraagt 39 euro.


Indien er geen PV kan worden voorgelegd, zal de restwaarde van het toestel volledig worden aangerekend aan de gebruiker.