Software

Krijgt de leerling toegang tot Microsoft Officeproducten?

Het toestel is standaard voorzien van een ingestelde Windows-versie. Iedere leerling krijgt bovendien een licentie voor de meest recente Microsoft Officeproducten. De school betaalt deze licentie en de leerling kan hier, zolang hij/zij verbonden is aan de school, gebruik van maken. Verder voorziet de school de nodige softwarepakketten die nodig zijn voor het leertraject van de leerling. Deze toepassingen worden door onze ICT-dienst op de toestellen van de leerlingen geïnstalleerd.


Kan de software ook thuis gebruikt worden?

De leerling neemt zijn/haar laptop elke dag mee naar huis en kan uiteraard ook daar de software gebruiken voor educatieve doeleinden zolang hij/zij verbonden is aan de school en over het toestel van de school beschikt.


Wat bij problemen met de software?

De ICT-verantwoordelijke volgt softwareproblemen op. Bij problemen dient er een afspraak gemaakt te worden met Mr Cools hij zal een afspraak maken om de laptop in te leveren. Indien de problemen niet dadelijk opgelost kunnen worden zal de school trachten om een vervangtoestel te voorzien voor zolang dit nodig is tot het eigen toestel hersteld of opnieuw geïnstalleerd is.  


Let op: indien het toestel gereset dient te worden, is de school niet verantwoordelijk voor bestanden die de gebruiker heeft bewaard op de harde schijf van het toestel. Deze worden niet veiliggesteld en niet behouden.


Moet de leerling schoolgebonden software aankopen?

Neen, dit is een van de vele voordelen van ons project. 


De school voorziet, naast de hardware (het toestel met beschermhoes), een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. Alles wordt aangekocht en geregeld door de school, de leerling betaalt per schooljaar slechts een beperkte gebruikersvergoeding van 60 EUR, zolang de leerling verbonden is aan de school.


De software wordt voorbereid en geïnstalleerd door de ICT-dienst.


Kan een leerling zelf software installeren?

Neen, de leerling kan zelf geen software installeren.