Praktische informatie


Ziek?

 • We vragen om het secretariaat van de school zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen. Dit kan elke weekdag vanaf 07:30 via 014 84 90 00
 • Vanaf 10 uur contacteren we de ouders van leerlingen van wie de afwezigheid niet werd gemeld.


 • Voor elke afwezigheid moet je uiteindelijk een schriftelijk bewijs voorleggen. Dit doe je de eerstvolgende dag na je afwezigheid tussen 8u en 8u30 op het secretariaat. 
 • Voor de complete informatie in verband met afwezigheden, kan je het schoolreglement controleren.


Handige links:


Schooluren

 • maandag:      08:35 - 15:35 (of 16:25 voor leerlingen met een 8ste lesuur)
 • dinsdag:         08:35 - 15:35 
 • woensdag:     08:35 - 12:05
 • donderdag:   08:35 - 15:35 (of 16:25 voor leerlingen met een 8ste lesuur) 
 • vrijdag:           08:35 - 15:35 (of 16:25 voor leerlingen met een 8ste lesuur) 


 • Wij organiseren geen voor- en naschoolse opvang. 
 • Er is toezicht voorzien vanaf 8:20 uur.


Leerlingenvervoer

De school organiseert gratis leerlingenvervoer voor rechthebbende leerlingen.  Voor een vlot verloop hebben we hiervoor ook enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Bij afwezigheid van uw kind altijd de busbegeleiding verwittigen.
 • Kinderen rijden nooit éénmalig mee met een andere bus.
 • Het busvervoer is voorzien tussen de deur van de school en de woonplaats.  Soms is het wel nodig om op een andere plaats op of af te stappen.  Bijvoorbeeld in een doodlopende straat.