Pauzeknop

Voor welke kinderen?

Voor jongeren die tijdelijk een "pauze" nemen van het normaal schools traject. 

Onze aanpak?

Een "pauze"

  • Voltijdse of deeltijdse begeleiding op een locatie weg van de school
  • Na akkoord van klassenraad, ouders én jongere


Rust bieden

  • Geen leerplandoelstellingen

Basisdoelstellingen: ‘Welbevinden én rust’

Individuele ontwikkelingsdoelen

  • Terugkeer naar school of nieuwe oriëntering is pas mogelijk wanneer voldaan is aan de individuele doelen


Invulling

  • Activiteiten zijn geen doel, maar een middel om aan de doelen te werken
  • Mogelijke activiteiten: werkplekleren, koken, creatieve activiteiten, sport, vrijetijdsvaardigheden ...