OV1

Voor welke kinderen?

Type 4 en type 9


Onze aanpak?

Onze school is een warme omgeving waarin het welbevinden van elke jongere centraal staat. Daarnaast vormen leren en voorbereiding op wonen en werken de uitgangspunten van onze dagelijkse werking. We creëren voor elke jongere mogelijkheden om te groeien in zelfstandigheid. Dit groeiproces ziet er voor elkeen anders uit, afhankelijk van de persoonlijke draagkracht, talenten en leerwensen. 


Maatschappelijk secundair onderwijs

  • Indeling in drie fases 
  • Op basis van leeftijd en ontwikkeling

Algemene vorming

  • Niveaugroepen
  • Traject met examencommissie en CVO

Toekomstgerichte vorming

  • Welzijn, wonen, vrije tijd en samenleving

Dagbesteding

  • Toekomstplanning op maat
  • Kennismaking - praktijkles op verplaatsing - stage op basis van eigen interesse

Klassen