!NIEUW! (onder voorbehoud)


D/A-Finaliteit  (Dubbele finaliteit)

Als school merken we dat voor verschillende leerlingen de studierichting in de doorstroomfinaliteit niet aansluit bij hun wensen en verwachtingen. Vaak sluit dan een studierichting in de dubbele finaliteit net iets beter aan bij hun profiel. Hier willen we als school in de toekomst beter kunnen op inspelen. Daarom vragen we als school voor volgend schooljaar dan ook de dubbele finaliteit Applicatie- en Databeheer aan in de derde graad. Deze richting zal, onder voorbehoud van goedkeuring, ingericht worden vanaf schooljaar 2023-2024. Verder zullen we als school ook de piste bekijken of een dubbele finaliteit in de 2de graad tot de mogelijkheden behoort als voorbereiding op deze derde graad.


Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen zowel voor om na het middelbaar verder te studeren als hun plaats te zoeken binnen de arbeidsmarkt. Het verder studeren is gericht op een professionele bachelor aan een hogeschool. Meer specifiek wordt er dan gekeken naar een professionele bachelor die informatica gerelateerd is. Verder kunnen leerlingen kiezen voor een graduaatsopleiding of een beroepsgerichte se-n-se.
Na het 6e middelbaar behalen de leerlingen een onderwijskwalificatie 4 (OK4), het toegangsticket tot het hoger onderwijs. 


Deze studierichtingen combineren een breed theoretisch kader met praktijk binnen ICT en bieden een brede algemene vorming aan. De leerlingen zijn in staat om logisch te redeneren, ze kunnen verbanden leggen tussen verschillende leerstofinhouden en ze kunnen goed zelfstandig werken.1ste graad1A

2A - basisopties Economie & organisatie

2de graadBedrijf en organisatie

3de graadApplicatie- en databeheer