Werken

Hier kan u alle standhouders voor het domein werken vinden.

Achter elke knop zit een link naar de webpagina van de betreffende standhouder.

U zal zowel maatwerkbedrijven, begeleid werken, ondersteuning voor de reguliere arbeidsmarkt als volwassenonderwijs terug vinden.