OV4

Voor welke kinderen?

Type 4 en type 9


Binnen OV4 volgen we dezelfde leerplannen als in het regulier secundair onderwijs. 

Jongeren die hun diploma behalen, komen dus op dezelfde manier op de arbeidsmarkt als hun leeftijdsgenoten.


Hier kan je informatie vinden over onze studierichtingen van voor de modernisering, 

maar ook al van na de modernisering. We bieden de volgende afstudeerrichtingen aan:


Studiegebied economie en organisatie:

  • Onthaal, organisatie en Sales
  • Logistiek
  • Applicatie- en Databeheer


Onze aanpak?

Onze school is een warme omgeving waarin het welbevinden van elke jongere centraal staat. Daarnaast vormen leren en voorbereiding op wonen en werken de uitgangspunten van onze dagelijkse werking. We creëren voor elke jongere mogelijkheden om te groeien in zelfstandigheid. Dit groeiproces ziet er voor elkeen anders uit, afhankelijk van de persoonlijke draagkracht, talenten en leerwensen.